Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Anne Kristin Gilje
Innlegg: 9
Registrert: tor 21 sep, 2017 14:13

Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Legg innav Anne Kristin Gilje » tor 05 apr, 2018 7:31

Referat fra møte, pensumlistekonsortiet. Trondheim 20. mars, kl. 17:30 - 18:30

14 deltakere, og med unntak av Høgskolen i Innlandet var alle deltakerinstitusjonene representert.

Stikkord fra presentasjonsrunden:
• OsloMet: innfører Canvas parallellt, venter på import som inkluderer SIS-ID, Canvas, Emneplan på nett, leier inn ekstrahjelp som skal legge inn pensumlister for emneansvarlige
• UiA: venter på import av emner fra FS, Oppsett i Canvas (legge til modul), Bokhandel (analytics), workshop for ansatte
• Vestlandet: i ca samme fase som OsloMet og UiA, opplæring etter påske (videoer, Skype, fysisk),
• Østfold: ikke i gang pr nå
• NMBU: hovedutfordring er at faglig ansatte ikke er vant til å forholde seg til et pensumlistesystem -hvordan få dem til å ta det i bruk
• Nord: venter på import inkl SIS-ID, Leganto skal brukes til høstens pensumlister, begynt opplæring av bibliotekansatte, faglig ansatte får opplæring etter påske
• Volda: har hatt pensumlistesystem tidligere, delvis innføring
• Molde: har tatt Leganto i bruk. 65 lister pr nå, workshop
• HSN: 4 test-institutt, ca 110 lister publisert våren 2018, opplæring av bibliotekansatte ok, workshop for ansatte på alle studiesteder mars/april, ta i bruk Leganto for alle pensumlister som gjelder for høstsemesteret 2018, rutine- og arbeidsbeskrivelse, skriftlige veiledninger for ansatte og studenter. Utfordring: få alle til å ta systemet i bruk

Deltakerinstitusjonene nevner disse områdene som vi ønsker særlig fokus på:
• Emneordssøk
• Kapittelvisning for bøker
• Bibliotekets kontroll av pensumlistene i Alma (fordele på institutt/campus)
• Visning av referansene (f.eks. manglende bilder av bøker)
• Bolk-kobling (både til og fra)
• Arkivering av pensumlistene
• Visning av institutt/campus på hvert emne/kurs (Leganto og Alma)
• Visning av semester på hvert emne/kurs (Leganto og Alma)

Videre samarbeidsform:
• Det var enighet om å forsøke å få til jevnlige nett-møter. Stina kaller inn et første møte i Omnijoin (deltakere i pensumlistekonsortiet og representanter fra bibsys). Meld tilbake dersom det er andre enn dere som mottar denne eposten som skal inviteres)
• Bruke Forumet aktivt. Referat fra møter legges også ut der
• Nettside som samler ressurser – denne kan evt Bibsys opprette

Referent: Stina Gilje, Høgskolen i Sørøst-Norge

Anne Kristin Gilje
Innlegg: 9
Registrert: tor 21 sep, 2017 14:13

Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Legg innav Anne Kristin Gilje » fre 04 mai, 2018 6:50

Referat fra møte, pensumlistekonsortiet. Omnijoin 02.mai 2018

Deltakere: Eva Reiten Sæta, Ewelina Krakowska, Truls Lundgren, Ellen Sejersted, Arve Thorsberg, Christel Huva, Ingrid Eggen, Timo Brøyn, Vera Høstmark, Asbjørn Risan, Emmanuelle Dabin, Stina Gilje

Tilbakemeldinger fra BIBSYS
o Jobber pr nå mest med oppfølging av ny konverter. I den forbindelse er det satt opp møter med noen av institusjonene for evt avklaringer/muligheter for forbedringer

Tilbakemeldinger fra institusjonene
o Innlandet: ikke tatt Leganto i bruk pr nå, men er snart i gang.
o UiA:
Ruller ut pensumlister for høst 2018
Importen ga mange kurs med tittel «Undefined». Viktig med god FS-dialog! Har fått inn kursene de skal nå.
Kobling mellom Leganto og Canvas er ok.
o Molde:
Venter på import
workshops
o Nord:
FS-import foretatt 30/4. En del feilmeldinger, Bibsys bistår i etterkant av møtet.
o HSN:
Utfordring å få faglig ansatte til å ta i bruk Leganto.
Import ga mange kurs med tittel «Undefined»
Problem at emneansvarlige ikke ble importert
Vanskelig å få oversikt over hvem som skal jobbe med hvilke lister i biblioteket

Arkivering
o Ikke noe mer nytt fra bibsys sin side, men de tar dette opp igjen når importer og andre viktige områder er på plass.

Neste import
o Kan ligge an til at det blir samme konverter som brukes våren 2019, pga FS ikke har kommet langt nok med å lage nye API’er. Det jobbes imidlertid med dette, med mål om forbedre import. (dialog med lokale FS-ansvarlige)

Kobling til emneplaner
o UiA: lenke til pensum fra studieplaner (url)
o Molde: lenke til pensum fra studieplaner (permalenke)
o Nord: ønsker å få pensum inn i emneplan/studieplan. Jobber for å få til en automatisk kobling. Pr nå manuell lenking?
o HSN: it jobber med en løsning som enten innebærer lenking fra Leganto til emneplan, eller at pensum trekkes ut fra pensumlista og presenteres direkte i emneplanen. Løsning ikke klar pr nå

Bulk-overføring av alle lister fra ett år til neste
o Bibsys jobber med dette. Målet er å få på plass en løsning før pensumlistene våren 2019.

Sak fra UiA: hva bør tittel på pensumliste inneholde
o Ønsker følgende struktur i tittelfeltet: Kurskode Tittel Semester. Bibsys prøver å få til dette (altså utvider fra dagens løsning som kun gir tittel automatisk). Alle som deltok på dagens møte var enig i forslaget.

Tilbakemeldinger fra ansatte
o HSN:
Fornøyde med lenker, sømløshet, mulighet til å finne bøker, ser bra ut
Fornøyde når bilder av bøker kommer med i lista
Ikke fornøyde med utseende på referansene, forfattere som mangler, eksporten i en valgt siteringsstil fungerer dårlig
Vanskelig å finne riktig kurs å koble listene til
Ønsker en «angreknapp» ala word (for eksempel hvis man har slettet feil innførsel)
Ønsker at det skal være valgfritt om muligheten til å publisere lister skal være synlig i Leganto.
Ønsker at nyeste utgave skal komme opp først ved søk.

Eventuelt:
o Analytics, rapport til bokhandlere
Christel (HSN) informerte om hva Høgskolen i Sørøst-Norge gjør på dette området. Hun kommer med mer informasjon når løsningen er tatt i bruk.
o Bolk-prosjektet: framdrift
Det er sendt inn første utkast til kravspek. ExLibris er også informert om denne. Bibsys ser for seg at sept/okt er ca tidspunkt for når det kan være mulig å få til en kobling?
o Bilde av bøker på pensumlista
kan laste opp bilde man f.eks. finner på nettet selv (i redigeringsskjermen)
o Nytt møte
Stina sender ut Doodle med noen aktuelle tidspunkt i starten av juni.

Referent: Stina


Gå tilbake til «Leganto»

Hvem er online

Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest