Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Anne Kristin Gilje
Innlegg: 10
Registrert: tor 21 sep, 2017 14:13

Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Legg innav Anne Kristin Gilje » tor 05 apr, 2018 7:31

Referat fra møte, pensumlistekonsortiet. Trondheim 20. mars, kl. 17:30 - 18:30

14 deltakere, og med unntak av Høgskolen i Innlandet var alle deltakerinstitusjonene representert.

Stikkord fra presentasjonsrunden:
• OsloMet: innfører Canvas parallellt, venter på import som inkluderer SIS-ID, Canvas, Emneplan på nett, leier inn ekstrahjelp som skal legge inn pensumlister for emneansvarlige
• UiA: venter på import av emner fra FS, Oppsett i Canvas (legge til modul), Bokhandel (analytics), workshop for ansatte
• Vestlandet: i ca samme fase som OsloMet og UiA, opplæring etter påske (videoer, Skype, fysisk),
• Østfold: ikke i gang pr nå
• NMBU: hovedutfordring er at faglig ansatte ikke er vant til å forholde seg til et pensumlistesystem -hvordan få dem til å ta det i bruk
• Nord: venter på import inkl SIS-ID, Leganto skal brukes til høstens pensumlister, begynt opplæring av bibliotekansatte, faglig ansatte får opplæring etter påske
• Volda: har hatt pensumlistesystem tidligere, delvis innføring
• Molde: har tatt Leganto i bruk. 65 lister pr nå, workshop
• HSN: 4 test-institutt, ca 110 lister publisert våren 2018, opplæring av bibliotekansatte ok, workshop for ansatte på alle studiesteder mars/april, ta i bruk Leganto for alle pensumlister som gjelder for høstsemesteret 2018, rutine- og arbeidsbeskrivelse, skriftlige veiledninger for ansatte og studenter. Utfordring: få alle til å ta systemet i bruk

Deltakerinstitusjonene nevner disse områdene som vi ønsker særlig fokus på:
• Emneordssøk
• Kapittelvisning for bøker
• Bibliotekets kontroll av pensumlistene i Alma (fordele på institutt/campus)
• Visning av referansene (f.eks. manglende bilder av bøker)
• Bolk-kobling (både til og fra)
• Arkivering av pensumlistene
• Visning av institutt/campus på hvert emne/kurs (Leganto og Alma)
• Visning av semester på hvert emne/kurs (Leganto og Alma)

Videre samarbeidsform:
• Det var enighet om å forsøke å få til jevnlige nett-møter. Stina kaller inn et første møte i Omnijoin (deltakere i pensumlistekonsortiet og representanter fra bibsys). Meld tilbake dersom det er andre enn dere som mottar denne eposten som skal inviteres)
• Bruke Forumet aktivt. Referat fra møter legges også ut der
• Nettside som samler ressurser – denne kan evt Bibsys opprette

Referent: Stina Gilje, Høgskolen i Sørøst-Norge

Anne Kristin Gilje
Innlegg: 10
Registrert: tor 21 sep, 2017 14:13

Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Legg innav Anne Kristin Gilje » fre 04 mai, 2018 6:50

Referat fra møte, pensumlistekonsortiet. Omnijoin 02.mai 2018

Deltakere: Eva Reiten Sæta, Ewelina Krakowska, Truls Lundgren, Ellen Sejersted, Arve Thorsberg, Christel Huva, Ingrid Eggen, Timo Brøyn, Vera Høstmark, Asbjørn Risan, Emmanuelle Dabin, Stina Gilje

Tilbakemeldinger fra BIBSYS
o Jobber pr nå mest med oppfølging av ny konverter. I den forbindelse er det satt opp møter med noen av institusjonene for evt avklaringer/muligheter for forbedringer

Tilbakemeldinger fra institusjonene
o Innlandet: ikke tatt Leganto i bruk pr nå, men er snart i gang.
o UiA:
Ruller ut pensumlister for høst 2018
Importen ga mange kurs med tittel «Undefined». Viktig med god FS-dialog! Har fått inn kursene de skal nå.
Kobling mellom Leganto og Canvas er ok.
o Molde:
Venter på import
workshops
o Nord:
FS-import foretatt 30/4. En del feilmeldinger, Bibsys bistår i etterkant av møtet.
o HSN:
Utfordring å få faglig ansatte til å ta i bruk Leganto.
Import ga mange kurs med tittel «Undefined»
Problem at emneansvarlige ikke ble importert
Vanskelig å få oversikt over hvem som skal jobbe med hvilke lister i biblioteket

Arkivering
o Ikke noe mer nytt fra bibsys sin side, men de tar dette opp igjen når importer og andre viktige områder er på plass.

Neste import
o Kan ligge an til at det blir samme konverter som brukes våren 2019, pga FS ikke har kommet langt nok med å lage nye API’er. Det jobbes imidlertid med dette, med mål om forbedre import. (dialog med lokale FS-ansvarlige)

Kobling til emneplaner
o UiA: lenke til pensum fra studieplaner (url)
o Molde: lenke til pensum fra studieplaner (permalenke)
o Nord: ønsker å få pensum inn i emneplan/studieplan. Jobber for å få til en automatisk kobling. Pr nå manuell lenking?
o HSN: it jobber med en løsning som enten innebærer lenking fra Leganto til emneplan, eller at pensum trekkes ut fra pensumlista og presenteres direkte i emneplanen. Løsning ikke klar pr nå

Bulk-overføring av alle lister fra ett år til neste
o Bibsys jobber med dette. Målet er å få på plass en løsning før pensumlistene våren 2019.

Sak fra UiA: hva bør tittel på pensumliste inneholde
o Ønsker følgende struktur i tittelfeltet: Kurskode Tittel Semester. Bibsys prøver å få til dette (altså utvider fra dagens løsning som kun gir tittel automatisk). Alle som deltok på dagens møte var enig i forslaget.

Tilbakemeldinger fra ansatte
o HSN:
Fornøyde med lenker, sømløshet, mulighet til å finne bøker, ser bra ut
Fornøyde når bilder av bøker kommer med i lista
Ikke fornøyde med utseende på referansene, forfattere som mangler, eksporten i en valgt siteringsstil fungerer dårlig
Vanskelig å finne riktig kurs å koble listene til
Ønsker en «angreknapp» ala word (for eksempel hvis man har slettet feil innførsel)
Ønsker at det skal være valgfritt om muligheten til å publisere lister skal være synlig i Leganto.
Ønsker at nyeste utgave skal komme opp først ved søk.

Eventuelt:
o Analytics, rapport til bokhandlere
Christel (HSN) informerte om hva Høgskolen i Sørøst-Norge gjør på dette området. Hun kommer med mer informasjon når løsningen er tatt i bruk.
o Bolk-prosjektet: framdrift
Det er sendt inn første utkast til kravspek. ExLibris er også informert om denne. Bibsys ser for seg at sept/okt er ca tidspunkt for når det kan være mulig å få til en kobling?
o Bilde av bøker på pensumlista
kan laste opp bilde man f.eks. finner på nettet selv (i redigeringsskjermen)
o Nytt møte
Stina sender ut Doodle med noen aktuelle tidspunkt i starten av juni.

Referent: Stina

Anne Kristin Gilje
Innlegg: 10
Registrert: tor 21 sep, 2017 14:13

Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Legg innav Anne Kristin Gilje » tir 19 jun, 2018 7:44

Referat fra møte i pensumliste-konsortiet, onsdag 6/6-18

Kort gjennomgang av referatet fra forrige møte
Tilbakemeldinger fra institusjonene, kort runde
Nord:
har oppdaget en del feil de siste dagene, det dreier seg om:
• Feil i Manage purchase request (sammenblanding av bibliografiske data fra 2 poster)
• Søk i Leganto – hvis flere utgaver av samme bok, utgaver og årstall blandes sammen
• Feil i bestandsopplysninger i Leganto (ble oppdaget litt tilfeldig, aner ikke noe om omfanget)
• Ca halvparten av pensumlistene er underveis i prosessen
• En del feil i importen, må ryddes i FS, og enes om registrering
• Bekymring i biblioteket: kommer vi i mål. Vurdere å ikke gå så grundig til verks
Molde:
• Første prioritet blir å få listene ut (må la bibliotekarinstinktet hvile litt)
• Import: ikke i mål. Må gå en ny runde med FS og Bibsys
• Tilbakemeldinger ang. ting som ikke fungerer optimalt: Tekst på +tegnet er feil, Søk i høyremarg: får ikke sett alt (noe som kan føre til at feil referanse legges til i pensumlista), Arbeidsliste/Bag it – ikke fornøyd med denne funksjonen
• Diskusjonstråd med biblioteket: hvordan få fjernet Alert i Alma?
Innlandet:
• Forbereder seg til å komme i gang til høsten
UiA:
• Permalenke til åpne sider, fungerer ikke uten at man er logget på (det gjør den for andre institusjoner, avklarer med bibsys)
• Arbeidet med Leganto går rimelig greit
• Noen mangler i forhold til import fra FS. Legger til kurs manuelt
OsloMet:
• Nærmer seg import
• Legger inn lister i hopetall (biblioteket)
• Har postet en del veiledninger i Leganto-forum (Takk!) og sender et par til til Asbjørn/Emmanuelle som sørger for å få lagt dem ut.
• Lenke til «Kokebok»: https://sites.google.com/site/hioabibli ... er-leganto
• Har pr nå to forskjellige forslag til lister til bokhandel
• Jobber med digitaliseringspraksis
• Arbeidsliste/Bag it: uønsket funksjon
• Diskusjonstråd for studenter: ønsker å kunne fjerne for hele institusjonen
• Generelt: ønske om mulighet for mye mer brukertilpasning
Volda
• Import fra FS er ikke på plass
• Ikke planlagt full utrulling fra høsten. Bedt om frivillige
• Stadige småfeil, tar mye tid
USN
• Import er ok, og beriket med navn på faglig ansatte (på kurs-nivå)
• Er godt i gang med pensumlistene, men bibliotekansatte syns det tar mye tid å kvalitetssjekke lister i Alma
• Kobling mellom emneplan og pensumliste er ok (permalenke).

Tilbakemeldinger fra Bibsys
• Fokus på importene.
• Første møte med ExLibris support dedikert til Leganto er gjennomført. Dette blir en månedlig happening. Fokus på datakvalitet inn og datakvalitet ut
• Bruker mye tid på Leganto
Reaksjoner etter mai-release?
• Bag it: ingen av deltakerne fra institusjonene ønsker egentlig denne nye funksjonen.
• Eksport til word: har ikke blitt bedre. Det handler noe om kvalitet på data inn, men det mangler fortsatt mye fra ExLibris sin side før dette er på plass.
Arkivering
• Ikke noe nytt her
Neste import, informasjon fra BIBSYS
• Har hatt møte FS-ansvarlige på institusjonene. Mulig å berike med instructors på kurs (på UA- og UE-nivå). Bibsys har sendt ut info om hva de må få tilsendt fra institusjoene i så fall.
• Hvis institusjonene kan skaffe fil med kobling mellom emne og antall studenter kan bibsys berike import med dette også (mulig utfordring: emner som går flere studiesteder)
• Kan berike med Campus på kursnivå også. Institusjonene må sende fil med kobling mellom emne og campus(er) til bibsys
Kobling til emneplaner
• USN har automatisk kobling mellom emneplan og riktig pensumliste i Leganto. I tillegg presenteres selve pensumlista. Eksempel: https://www.usn.no/studier/studie-og-em ... A1_2018H_1 NB: visning av kapittel i bok er foreløpig ikke riktig (vi jobber med saken). Dette er ikke gjort i forhold til det offisielle API’et, så løsningen støttes ikke av bibsys. USN vil melde tilbake til bibsys hva vi savner i API’et.
Oversikt over manglende pensumlister
  Universitetet i Nord bruker denne rapporten: /shared/Community/Reports/Institutions/Nord universitet.
  Merk at det er to rapporter som er koblet sammen for å få til rapporten som heter Emner uten pensum.

  GDPR
  • Asbjørn informerte kort: det er sendt utkast til forslag til felles databehandleravtale. Før signering med ExLibris gjenstår et punkt å bli enige om. Dette er løftet til høyere nivå. Mål: få dette på plass før sommeren.
  Eventuelt
  • Campus i informasjon om kurs i Alma. Nytt felt som har kommet de siste dagene. Kan legge til Campus manuelt, evt ved å berike importen (se punkt om dette lenger opp). OsloMet minner om fortsatt fokus på dette med emneordstilpasning (forsiktig start i juli?)
  • Generelt ønske om å kunne flytte på marger i Leganto
  • Åpen dag, Drammen 14. juni: ca 50 påmeldte
  • Juni-release: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Leg ... _June_2018
  • Legge til forside-bilde av bøker manuelt: Asbjørn sjekker opphavsrett før Timo legger ut veiledningen
  • Neste møte: Stina sender ut Doodle med aktuelle datoer etter semesterstart. Og innser at vi må endre møte-sted til Skype..


  Gå tilbake til «Leganto»

  Hvem er online

  Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest