Side 1 av 1

Kontrolleringa av pensumlister som er lik for fleire campus

Lagt inn: ons 20 mar, 2019 10:19
av Christoffer Naustdal
Hei!

Korleis gjer de med kontrolleringa av pensumlister som er lik for fleire campus? Er det ein bibliotekar som gjer kontrolleringa og innkjøp for alle campus eller blir lista sendt vidare til neste campus?

Hjå oss har heile studieretningar hatt felles lista, noko som har gjort at vi har hatt ei grei oversikt over emna det gjeld. Men på sikt vil fleir og fleir emna ha felles lista og vi må avgjere korleis vi ynskjer å ha det. Til no har kvart bibliotek lagt inn ein intern note om at dei har kontrollert lista og deretter sendt den vidare til neste person (=campus). Dette fordi kvar campus gjerne vil sjekka at boka fysisk er på plass, dersom Alma seier at den er der. Derimot er det eit veldig sårbart system og glepp det ein plass så har ein ikkje ei god oversikt. Kan til dømes vere at ein gløymer å sende vidare lista til neste person eller at vi ikkje har feil informasjon om kva for lista som skal vere felles.

Hadde vore interessant å vite kva for røynsler som finnes. Spesielt om de kjøper inn bøker for andre campus, og korleis det blir opplevt.

Re: Kontrolleringa av pensumlister som er lik for fleire campus

Lagt inn: fre 22 mar, 2019 10:39
av Anne Kristin Gilje
Hei Christoffer,
vi har ikke noe annet system enn dere dessverre. Vi videresender rett og slett lenke til lista til kontaktperson for Leganto i alle berørte campusbibliotek, og så ordnes evt innkjøp lokalt. Er dermed også interessert i å høre om det fins mindre sårbare løsninger:-)

hilsen
Stina
USN