Side 1 av 1

Tilgang til pensumlister for nye studenter

Lagt inn: tor 11 okt, 2018 11:18
av Kari L. Mariussen
Hei -
Med forbehold om å ha misforstått: For å få tilgang til pensumlister gjennom Canvas, må studentene være registrert i Alma. Men hos oss kommer ikke nye studenter inn i Alma fra FS før de har betalt semesteravgift første semester.
Jeg vet at vi kan publisere listene og legge ut lenke slik at de / alle kan se dem, men det hadde vært fint om vi kunne venne nye studenter til at listene ligger i Canvas. Hvordan løses dette hos dere andre? Er det flere som har betaling av semesteravgift som betingelse for at studenten blir overført fra FS til Alma?

Re: Tilgang til pensumlister for nye studenter

Lagt inn: tir 16 okt, 2018 14:26
av Ann-Louise Skjager
Hei,
Ja, vi har det på samme viset, og det har vi funnet ut at vi ikke ønsker fremover. Med bakgrunn i massiv feil i studentimporten ved studiestart, trenger vi å ha en buffer for studentimporten. Også nå som importen henger så tett sammen med tilgang til pensum, må vi sikte mot å få studentene inn i Alma tidligere. Vi vil nå jobbe mot å hente dem inn allerede ved tilbud om plass, og så heller slette etter studiestart de som ikke tar studieplassen.
Det er hevdet at Kunnskapsdepartementet legger føringer om at semesteravgift må være betalt, før vi kan hente dem inn i biblioteksystemet. Noen som vet om det stemmer, eller om det er en urban myth?

Vi viser ellers til søkesiden for pensum, slik at alle til enhver tid vil kunne ha lesetilgang der, så lenge listen er publisert.