Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Anne Kristin Gilje
Innlegg: 21
Registrert: tor 21 sep, 2017 14:13

Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Legg innav Anne Kristin Gilje » tor 05 apr, 2018 7:31

Referat fra møte, pensumlistekonsortiet. Trondheim 20. mars, kl. 17:30 - 18:30

14 deltakere, og med unntak av Høgskolen i Innlandet var alle deltakerinstitusjonene representert.

Stikkord fra presentasjonsrunden:
• OsloMet: innfører Canvas parallellt, venter på import som inkluderer SIS-ID, Canvas, Emneplan på nett, leier inn ekstrahjelp som skal legge inn pensumlister for emneansvarlige
• UiA: venter på import av emner fra FS, Oppsett i Canvas (legge til modul), Bokhandel (analytics), workshop for ansatte
• Vestlandet: i ca samme fase som OsloMet og UiA, opplæring etter påske (videoer, Skype, fysisk),
• Østfold: ikke i gang pr nå
• NMBU: hovedutfordring er at faglig ansatte ikke er vant til å forholde seg til et pensumlistesystem -hvordan få dem til å ta det i bruk
• Nord: venter på import inkl SIS-ID, Leganto skal brukes til høstens pensumlister, begynt opplæring av bibliotekansatte, faglig ansatte får opplæring etter påske
• Volda: har hatt pensumlistesystem tidligere, delvis innføring
• Molde: har tatt Leganto i bruk. 65 lister pr nå, workshop
• HSN: 4 test-institutt, ca 110 lister publisert våren 2018, opplæring av bibliotekansatte ok, workshop for ansatte på alle studiesteder mars/april, ta i bruk Leganto for alle pensumlister som gjelder for høstsemesteret 2018, rutine- og arbeidsbeskrivelse, skriftlige veiledninger for ansatte og studenter. Utfordring: få alle til å ta systemet i bruk

Deltakerinstitusjonene nevner disse områdene som vi ønsker særlig fokus på:
• Emneordssøk
• Kapittelvisning for bøker
• Bibliotekets kontroll av pensumlistene i Alma (fordele på institutt/campus)
• Visning av referansene (f.eks. manglende bilder av bøker)
• Bolk-kobling (både til og fra)
• Arkivering av pensumlistene
• Visning av institutt/campus på hvert emne/kurs (Leganto og Alma)
• Visning av semester på hvert emne/kurs (Leganto og Alma)

Videre samarbeidsform:
• Det var enighet om å forsøke å få til jevnlige nett-møter. Stina kaller inn et første møte i Omnijoin (deltakere i pensumlistekonsortiet og representanter fra bibsys). Meld tilbake dersom det er andre enn dere som mottar denne eposten som skal inviteres)
• Bruke Forumet aktivt. Referat fra møter legges også ut der
• Nettside som samler ressurser – denne kan evt Bibsys opprette

Referent: Stina Gilje, Høgskolen i Sørøst-Norge

Anne Kristin Gilje
Innlegg: 21
Registrert: tor 21 sep, 2017 14:13

Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Legg innav Anne Kristin Gilje » fre 04 mai, 2018 6:50

Referat fra møte, pensumlistekonsortiet. Omnijoin 02.mai 2018

Deltakere: Eva Reiten Sæta, Ewelina Krakowska, Truls Lundgren, Ellen Sejersted, Arve Thorsberg, Christel Huva, Ingrid Eggen, Timo Brøyn, Vera Høstmark, Asbjørn Risan, Emmanuelle Dabin, Stina Gilje

Tilbakemeldinger fra BIBSYS
o Jobber pr nå mest med oppfølging av ny konverter. I den forbindelse er det satt opp møter med noen av institusjonene for evt avklaringer/muligheter for forbedringer

Tilbakemeldinger fra institusjonene
o Innlandet: ikke tatt Leganto i bruk pr nå, men er snart i gang.
o UiA:
Ruller ut pensumlister for høst 2018
Importen ga mange kurs med tittel «Undefined». Viktig med god FS-dialog! Har fått inn kursene de skal nå.
Kobling mellom Leganto og Canvas er ok.
o Molde:
Venter på import
workshops
o Nord:
FS-import foretatt 30/4. En del feilmeldinger, Bibsys bistår i etterkant av møtet.
o HSN:
Utfordring å få faglig ansatte til å ta i bruk Leganto.
Import ga mange kurs med tittel «Undefined»
Problem at emneansvarlige ikke ble importert
Vanskelig å få oversikt over hvem som skal jobbe med hvilke lister i biblioteket

Arkivering
o Ikke noe mer nytt fra bibsys sin side, men de tar dette opp igjen når importer og andre viktige områder er på plass.

Neste import
o Kan ligge an til at det blir samme konverter som brukes våren 2019, pga FS ikke har kommet langt nok med å lage nye API’er. Det jobbes imidlertid med dette, med mål om forbedre import. (dialog med lokale FS-ansvarlige)

Kobling til emneplaner
o UiA: lenke til pensum fra studieplaner (url)
o Molde: lenke til pensum fra studieplaner (permalenke)
o Nord: ønsker å få pensum inn i emneplan/studieplan. Jobber for å få til en automatisk kobling. Pr nå manuell lenking?
o HSN: it jobber med en løsning som enten innebærer lenking fra Leganto til emneplan, eller at pensum trekkes ut fra pensumlista og presenteres direkte i emneplanen. Løsning ikke klar pr nå

Bulk-overføring av alle lister fra ett år til neste
o Bibsys jobber med dette. Målet er å få på plass en løsning før pensumlistene våren 2019.

Sak fra UiA: hva bør tittel på pensumliste inneholde
o Ønsker følgende struktur i tittelfeltet: Kurskode Tittel Semester. Bibsys prøver å få til dette (altså utvider fra dagens løsning som kun gir tittel automatisk). Alle som deltok på dagens møte var enig i forslaget.

Tilbakemeldinger fra ansatte
o HSN:
Fornøyde med lenker, sømløshet, mulighet til å finne bøker, ser bra ut
Fornøyde når bilder av bøker kommer med i lista
Ikke fornøyde med utseende på referansene, forfattere som mangler, eksporten i en valgt siteringsstil fungerer dårlig
Vanskelig å finne riktig kurs å koble listene til
Ønsker en «angreknapp» ala word (for eksempel hvis man har slettet feil innførsel)
Ønsker at det skal være valgfritt om muligheten til å publisere lister skal være synlig i Leganto.
Ønsker at nyeste utgave skal komme opp først ved søk.

Eventuelt:
o Analytics, rapport til bokhandlere
Christel (HSN) informerte om hva Høgskolen i Sørøst-Norge gjør på dette området. Hun kommer med mer informasjon når løsningen er tatt i bruk.
o Bolk-prosjektet: framdrift
Det er sendt inn første utkast til kravspek. ExLibris er også informert om denne. Bibsys ser for seg at sept/okt er ca tidspunkt for når det kan være mulig å få til en kobling?
o Bilde av bøker på pensumlista
kan laste opp bilde man f.eks. finner på nettet selv (i redigeringsskjermen)
o Nytt møte
Stina sender ut Doodle med noen aktuelle tidspunkt i starten av juni.

Referent: Stina

Anne Kristin Gilje
Innlegg: 21
Registrert: tor 21 sep, 2017 14:13

Referat, møter i pensumlistekonsortiet

Legg innav Anne Kristin Gilje » tir 19 jun, 2018 7:44

Referat fra møte i pensumliste-konsortiet, onsdag 6/6-18

Kort gjennomgang av referatet fra forrige møte
Tilbakemeldinger fra institusjonene, kort runde
Nord:
har oppdaget en del feil de siste dagene, det dreier seg om:
• Feil i Manage purchase request (sammenblanding av bibliografiske data fra 2 poster)
• Søk i Leganto – hvis flere utgaver av samme bok, utgaver og årstall blandes sammen
• Feil i bestandsopplysninger i Leganto (ble oppdaget litt tilfeldig, aner ikke noe om omfanget)
• Ca halvparten av pensumlistene er underveis i prosessen
• En del feil i importen, må ryddes i FS, og enes om registrering
• Bekymring i biblioteket: kommer vi i mål. Vurdere å ikke gå så grundig til verks
Molde:
• Første prioritet blir å få listene ut (må la bibliotekarinstinktet hvile litt)
• Import: ikke i mål. Må gå en ny runde med FS og Bibsys
• Tilbakemeldinger ang. ting som ikke fungerer optimalt: Tekst på +tegnet er feil, Søk i høyremarg: får ikke sett alt (noe som kan føre til at feil referanse legges til i pensumlista), Arbeidsliste/Bag it – ikke fornøyd med denne funksjonen
• Diskusjonstråd med biblioteket: hvordan få fjernet Alert i Alma?
Innlandet:
• Forbereder seg til å komme i gang til høsten
UiA:
• Permalenke til åpne sider, fungerer ikke uten at man er logget på (det gjør den for andre institusjoner, avklarer med bibsys)
• Arbeidet med Leganto går rimelig greit
• Noen mangler i forhold til import fra FS. Legger til kurs manuelt
OsloMet:
• Nærmer seg import
• Legger inn lister i hopetall (biblioteket)
• Har postet en del veiledninger i Leganto-forum (Takk!) og sender et par til til Asbjørn/Emmanuelle som sørger for å få lagt dem ut.
• Lenke til «Kokebok»: https://sites.google.com/site/hioabibli ... er-leganto
• Har pr nå to forskjellige forslag til lister til bokhandel
• Jobber med digitaliseringspraksis
• Arbeidsliste/Bag it: uønsket funksjon
• Diskusjonstråd for studenter: ønsker å kunne fjerne for hele institusjonen
• Generelt: ønske om mulighet for mye mer brukertilpasning
Volda
• Import fra FS er ikke på plass
• Ikke planlagt full utrulling fra høsten. Bedt om frivillige
• Stadige småfeil, tar mye tid
USN
• Import er ok, og beriket med navn på faglig ansatte (på kurs-nivå)
• Er godt i gang med pensumlistene, men bibliotekansatte syns det tar mye tid å kvalitetssjekke lister i Alma
• Kobling mellom emneplan og pensumliste er ok (permalenke).

Tilbakemeldinger fra Bibsys
• Fokus på importene.
• Første møte med ExLibris support dedikert til Leganto er gjennomført. Dette blir en månedlig happening. Fokus på datakvalitet inn og datakvalitet ut
• Bruker mye tid på Leganto
Reaksjoner etter mai-release?
• Bag it: ingen av deltakerne fra institusjonene ønsker egentlig denne nye funksjonen.
• Eksport til word: har ikke blitt bedre. Det handler noe om kvalitet på data inn, men det mangler fortsatt mye fra ExLibris sin side før dette er på plass.
Arkivering
• Ikke noe nytt her
Neste import, informasjon fra BIBSYS
• Har hatt møte FS-ansvarlige på institusjonene. Mulig å berike med instructors på kurs (på UA- og UE-nivå). Bibsys har sendt ut info om hva de må få tilsendt fra institusjoene i så fall.
• Hvis institusjonene kan skaffe fil med kobling mellom emne og antall studenter kan bibsys berike import med dette også (mulig utfordring: emner som går flere studiesteder)
• Kan berike med Campus på kursnivå også. Institusjonene må sende fil med kobling mellom emne og campus(er) til bibsys
Kobling til emneplaner
• USN har automatisk kobling mellom emneplan og riktig pensumliste i Leganto. I tillegg presenteres selve pensumlista. Eksempel: https://www.usn.no/studier/studie-og-em ... A1_2018H_1 NB: visning av kapittel i bok er foreløpig ikke riktig (vi jobber med saken). Dette er ikke gjort i forhold til det offisielle API’et, så løsningen støttes ikke av bibsys. USN vil melde tilbake til bibsys hva vi savner i API’et.
Oversikt over manglende pensumlister
  Universitetet i Nord bruker denne rapporten: /shared/Community/Reports/Institutions/Nord universitet.
  Merk at det er to rapporter som er koblet sammen for å få til rapporten som heter Emner uten pensum.

  GDPR
  • Asbjørn informerte kort: det er sendt utkast til forslag til felles databehandleravtale. Før signering med ExLibris gjenstår et punkt å bli enige om. Dette er løftet til høyere nivå. Mål: få dette på plass før sommeren.
  Eventuelt
  • Campus i informasjon om kurs i Alma. Nytt felt som har kommet de siste dagene. Kan legge til Campus manuelt, evt ved å berike importen (se punkt om dette lenger opp). OsloMet minner om fortsatt fokus på dette med emneordstilpasning (forsiktig start i juli?)
  • Generelt ønske om å kunne flytte på marger i Leganto
  • Åpen dag, Drammen 14. juni: ca 50 påmeldte
  • Juni-release: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Leg ... _June_2018
  • Legge til forside-bilde av bøker manuelt: Asbjørn sjekker opphavsrett før Timo legger ut veiledningen
  • Neste møte: Stina sender ut Doodle med aktuelle datoer etter semesterstart. Og innser at vi må endre møte-sted til Skype..

  Anne Kristin Gilje
  Innlegg: 21
  Registrert: tor 21 sep, 2017 14:13

  Referat, møter i pensumlistekonsortiet

  Legg innav Anne Kristin Gilje » tir 11 sep, 2018 14:08

  Referat fra møte i pensumlistekonsortiet, tirsdag 11/9-18
  Skype, 12:30-14:00

  Tilbakemeldinger fra Bibsys, noe nytt i forhold til neste import, annet?

  • 4 nye medlemsinstitusjoner i løpet av sommeren. Til sammen 14 institusjoner pr nå.
  • Det blir møte i konsortiet i løpet av høsten. Mest sannsynlig i starten av november, men informasjon kommer.
  • Det meldes om en del ny funksjonalitet (og forbedringer) i oktober release. Bl.a. når det gjelder eksport og utskrift.
  • Saker skal fra nå meldes i supportsystemet (gjelder ikke institusjoenen som er i implementeringsfasen). Også forslag til forbedringer må heretter meldes i supportsystemet, samt ønske om importer og ønsker om møte med bibsys.

  Tilbakemelding fra institusjonene, hvordan har Leganto blitt mottatt i høst? Korte innspill
  OsloMet:
  • Har gått live, fungerer godt Leganto-messig (noen utfordringer i forhold til import av studenter i høst)
  • Mange digitaliseringsforespørsler
  • Skal lage FAQ i samarbeid med FS
  • Har gjort en første import for våremner
  • I forhold til kompendier: bruker taggen «Digitaliseringsforespørsler» og endrer til «Digitalisert» etter hvert som klarering er ok. Målet er å bryte opp kompendier i enkelt-innførsler etter hvert. Ikke prioritert pr nå.

  Volda:
  • Tatt Leganto i bruk i liten skala (frivillige faglig ansatte)
  • Kobling til Canvas ok
  • Full utrulling høst 2019

  Vestlandet:
  • Fusjonen er foreløpig den største utfordringen. Ulik praksis på håndtering av pensumlister m.m. (Pensum på forskjellige campus, kobling til riktig Canvas-rom)
  • Ca 600 lister publisert i høst. Økning fra tidligere
  • Kompendier: ulik praksis på de ulike studiestedene. Noen steder registrerer biblioteket i Bolk, andre steder registrere faglig ansatte selv.
  • Tilbakemelding på at det kan være litt vanskelig å forstå hvordan man legger inn pensum i Leganto.
  • Bokhandel litt misfornøyd (campus og studenttall savnes)
  • Jobbet mye med rapporter i Analytics
  • Positiv respons

  UiA:
  • Fungerer ganske bra
  • Evaluering med fagansvarlige: fungerer generelt bra (meldt en sak om at info om bokkapitler forsvinner i noen tilfeller)
  • Bokhandel minst fornøyd (antall studenter savner + ikke helt fornøyd med rapportene)
  • Arkivering: ønsker løsning på dette

  Nord:
  • Har gått live med Leganto fra høstsemesteret 2018
  • I hovedsak bra. Ca 75% av emnene har publiserte pensumlister
  • Planlegger evaluering blant bibl.ansatte (og senere fagansatte og studenter)
  • Merker et økt antall bestillinger/requester

  Kristiania
  • Pilotprosjekt i høst
  • Biblioteket har tidligere vært involvert i kvalitetssikring av pensumlister (EPN)
  • Biblioteket registrerer i Bolk
  • Fusjonerer med Westerdals

  Molde:

  • I full drift
  • Publisert ca 75 % av listene
  • Workshops
  • Gått aktivt til verks for å spore opp pensumlister som ikke er publisert (sjekket Canvas o.l.), og tatt kontakt med faglig ansatte
  • Mine pensumlister (her var det så dårlig lyd at jeg ikke oppfattet. Timo: kan du skrive noen ord om det du sa under dette punktet?
  • Laget excelark med permalenker: lenker fra studiehåndbok til Leganto + Distribuert til bokhandel.
  • Ikke tillatt lenking direkte til kompendier i Leganto

  USN:
  • I full drift
  • Lenker mellom emneplan og Leganto oppdateres 2 ganger i døgnet. Både lenke til pensumliste i Leganto og selve innholdet i pensumlista presenteres i emneplanen. Foreløpig brukes dette som arkivering av pensumlisten (sammen med emneplan)
  • Laget FAQ
  • Hustrykkeriet registrere i Bolk ut fra innhold i pensumlista (tagger «I kompendium»). Foreløpig publiseres kompendiet i Canvas
  • Frister for oppretting av Undervisningsenheter/aktiviteter er satt til 15. sept. og 15. mars (med unntak i høst, da er fristen 30. sept). Da skal alt være klart til import.

  Import:
  • Emner for våren 2019 utføres på samme måte som for høstens emner
  • Ønske om import må meldes i supportsystemet (FS-data må være klare)
  • Det er lagt ut informasjon om evt berikelse på denne siden: https://www.bibsys.no/hjelp/leganto-pen ... t-leganto/
  • For emner høsten 2019 er planen å bruke nytt API direkte. Dette testes tidlig 2019.

  Prosjekt med Kopinor:

  • Rapporten ble levert ca påske 2018. Kopinor må utvikle API.
  • Forsinkelser pga: kopieringsavtale gikk ut i sommer og er pr nå ikke fornyet. (ca oktober?)

  Bulk-overføring av lister:
  • USN tester maskinell roll over sammen med bibsys.

  Arkivering:

  • OsloMet, UiA og USN ser på dette sammen med bibsys. (behov og mulige løsninger)

  Eventuelt:
  • Nesten alle uttrykker ønske om mer kunnskap om Analytics i forhold til Leganto. Forslag å ha det som tema på bibsyskonferanse
  • Rapporten «Referanser knyttet til mer enn 1 liste» ligger i:
  shared/Community/Reports/Institutions/BIBSYS/Leganto
  • Info fra Kopinor/dialog med Kopinor: ønske om å ha dette som tema på møte
  • I forhold til implementasjon i de nye institusjonene: særlig viktig å huske på å involvere riktige personer fra dag 1 (f.eks. FS, it, Canvas, bibliotek, emneplan..). Informasjon om hvilke felt i FS som må være utfylt for at importen skal ta med alle ønskede opplysninger.

  Referent, Stina
  USN

  Anne Kristin Gilje
  Innlegg: 21
  Registrert: tor 21 sep, 2017 14:13

  Referat, møter i pensumlistekonsortiet

  Legg innav Anne Kristin Gilje » man 11 feb, 2019 8:40

  Referat fra møte i pensumlistekonsortiet, 06/02-19
  Skype, 12:30-14:00

  20 deltakere fra 11 UH-institusjoner, samt 2 deltakere fra Unit

  Innledende info: dette er uformelle Leganto-møter i regi av arbeidsgruppen. Det sendes ut en sakliste i forkant, men det er også anledning til å ta opp saker/stille spørsmål underveis. Referat sendes på epost og publiseres i Leganto-forum.

  Informasjon fra Unit v/Asbjørn Risan
  o Regnskap 2018 ser ut til å ende ca som forventet
  o Det pågår samtaler med noen nye aktuelle deltakere i pensumlistekonsortiet 2019
  o Konsortieavtale med institusjonene: det mangler fortsatt noen få signerte avtaler. Purring sendes ila februar.
  o Oppfølging av databehandleravtale: kommer
  o Tidspunkt for Leganto-møte på bibsyskonferansen: 12. mars, ca kl. 17:30
  o Sesjon om Pensumlistesystem og BOLK. I tillegg skal Asbjørn R. delta på et møte med Kopinor 15. februar (tema: integrasjon Leganto-BOLK)


  Gjennomgang av release (januar + februar) v/Emmanuelle
  o $c er fjernet fra tittelfeltet
  o Det er mulig å velge hvilken beholdningsinformasjon som skal vises (hele institusjonen/campus)
  o Knappen «Send liste» blir deaktivert dersom listen er sendt til biblioteket, og det ikke er gjort endringer. Aktiveres dersom endringer i listen gjøres.
  o Broken links: kan slette Alerts direkte, samt se hvem som har lagt inn varselet.
  o Mulig å lenke til emneplanen fra pensumliste
  o Feil med manglende referanser i pdf-eksport er rettet
  o Varierende reaksjoner på at «Type» referanse er flyttet fra tidligere plassering under bilde, til nå foran tittelinformasjon.
  o Kan minimere høyrepanel dersom det ikke inneholder info
  o Kan velge hvilke lenker som skal være synlige (ved eksport vises kun første lenke, dermed vil ingen lenker vises i eksportert format dersom den første skjules)
  o Configuring citation information appearing on the reading list page: det er mulig å endre oppsettet på referansene i Leganto pr institusjon. Men: dette er en «krevende» jobb. Unit vil etter hvert komme med et default forslag.
  o Visning av referansen i forhold til trykt/elektronisk utgave. Unit tester dette i Sandbox, og arbeidsgruppa kan også teste.
  o Emneansvarlige som ikke er registrert i biblioteksystemet kan få varsling i Canvas

  Vårens import: hva må institusjonene passe på / hva kan vi berike med
  Asbjørn er i ferd med å mappe om til bruk av nytt API (mars/april?). Mulig vi må kjøre samme konvertering også for høstens emner. Viktig å passe på at FS er oppdatert (infoterminer, undervisningsenheter m.m) Det er mulig å berike med antall studenter, forelesere, campus. Institusjonene ber om import på et tidspunkt som passer i forhold til egne frister. I en nyutvikling legges det opp til automatisert eksport, og da vil det ikke lenger være nødvendig å be om egen import hvert semester.

  Bulk-overføring/roll-over, hva bistår Unit med / hva må institusjonene passe på
  Bakgrunn: overfører lister (med innhold) fra ett semester til et annet. Når man har en viss mengde pensumlister vil dette forenkle jobben med neste semesters lister.
  o Avtales samtidig som import
  o Det kom opp et spørsmål ang. om emneansvarlig selv kan ta roll-over: det er foreløpig ingen erfaring med dette. Og det er dermed ingen innspill på om dette er hensiktsmessig eller ikke. Kanskje for mindre institusjoner?
  o Det er avklart at owners av lister blir overført

  Arkivering av pensumlister: noe nytt?
  Bakgrunn: alle institusjonene har behov for å arkivere pensumlistene. Noe forskjellig behov. Arbeidsgruppen har hatt et møte for å forsøke å definere behov, og finne en farbar vei videre. Det har også vært et møte mellom unit, oslomet og arbeidsgruppen for å avklare behov/spørsmål som oslomet har hatt ang. dette temaet.
  o Unit jobber med: eksport av alle lister et gitt semester. Institusjonene kan hente ut/få tilgang til listene for så å arkivere i eget arkivsystem.
  o Asbjørn avklarer hva som kan gjenbrukes fra ExLibris, og hva som må til av evt. egenutvikling.
  o Planlagt 2. halvår 2019

  Innspill til saker Leganto arbeidsgruppe bør jobbe med
  Bakgrunn: arbeidsgruppen møtes noen ganger pr semester – på Skype. Det er et ønske å få innspill fra deltaker-institusjonene om saker det er ønskelig at arbeidsgruppen skal jobbe med. Det siste temaet vi hadde opp var arkivering av pensumlister.
  o Arrangere tema-møter, f.eks Analytics. Andre tema som egner seg for denne type møter?
  o Fortsette med uformelle møter for alle deltaker-institusjonene på Skype?
  o Innspill kan meldes arbeidsgruppa fortløpende
  o Konkret innspill på dette møtet: Molde ber arbeidsgruppa se på muligheter for å få med forsidebilde av norske bøker inn i Leganto.

  Eventuelt / spørsmål
  o Citations with broken links – En del tilbakemeldinger ang. lenker som ikke fungerer. Teste at lenker fungerer (utenom campus) uten at det legges til EZproxy manuelt. Arbeidsgruppa tester
  o Spørsmål: Submit lists by (i Course). Vises som Upcoming Due Dates for emneansvarlig i Leganto: men utløser dette en epost? Er det evt mulig å få dette til? (Emmanuelle sjekker) Er det mulig å legge dette til i alle kurs ved en import? F.eks. skal alle pensumlistene ved usn leveres innen 1. mai – kan vi da få denne datoen? (svaret på dette er ja)
  o Muligheter for underseksjoner under hver seksjon: var meldt inn som et ønske. Dette har det kommet avslag på fra ExLibris.
  o Noen ganger opplever flere institusjoner at det ikke er mulig å endre tittelfeltet på en pensumliste (i Alma og i Leganto). Løsning for mange er å logge seg av og på (i hvert fall i Alma) for så å legge inn endring. Andre melder at man kan oppleve å måtte vente til dagen etter. Molde tar ansvar for å melde dette inn til Brukerstøtte.
  Referent: Stina Gilje, USN


  Gå tilbake til «Leganto»

  Hvem er online

  Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester