Side 1 av 1

Arkivering av pensumlister

Lagt inn: man 15 jan, 2018 10:15
av Ann-Louise Skjager
Hei,
hvordan arkivering av pensumlister skal foregå fra Leganto er et viktig spørsmål for oss ved HiOA/OsloMet. Det er ikke et viktig tema i seg selv for biblioteket, men studieadministrasjonen har behov for tilgang til tidligere lister.

Det er nevnt ulike måter å gjøre dette på gjennom eksport av enkeltlister eller batcher med lister. F.eks. i word-format. Spørsmålet er hvor de skal arkiveres. Det kan være aktuelt å bruke funksjonalitet i FS til dette, men også system som Public 360.

Det er sikkert flere enn oss som ser på dette. Hvilke løsninger ser dere for dere at vil være mest hensiktsmessig, og hvor er dere i prosessen?

Setter pris på de innspill som kommer. Smått og stort.

Re: Arkivering av pensumlister

Lagt inn: ons 17 jan, 2018 13:51
av Anne Kristin Gilje
Hei,
arkivering er et tema for oss i HSN også. Har ingen løsning på plass pr nå, men behovet er meldt .
I vårt tidligere pensumlistesystem lå pensumlistene åpent ute i flere år (arkivet var altså en åpen løsning). Vi har ønske om at listene skal være åpne ihvertfall i den perioden et studium går (f.eks. bachelor, 3 år). Listene kan jo gjøres tilgjengelige fra vår side i denne perioden, men utfordringen da blir å skille de forskjellige studieårene fra hverandre.
Hvis det kommer en løsning med overføring av tidligere års lister fra Leganto til FS/360 er nok dette aktuelt for oss.

Foreløpig ingen løsning altså, så jeg henger meg på Ann-Louise: meld inn hva dere andre tenker rundt dette!

hilsen
Stina
Biblioteket, Høgskolen i Sørøst-Norge

Re: Arkivering av pensumlister

Lagt inn: tor 18 jan, 2018 12:29
av Christoffer Naustdal
Hei,

Vi har ikkje diskutert det konkret, men vurderer å ha Leganto/Alma som arkiv for pensumlister. Noko eg forstår skal vere mogeleg?

Re: Arkivering av pensumlister

Lagt inn: man 22 jan, 2018 10:48
av Ingrid Eggen
Hei!
Ved Nord universitet er det uttrykt ønske og behov for arkivering av pensumlister i 360.
Asbjørn Risan har sagt noe om at de har meldt/skulle melde behov for eksportfunksjon til Ex Libris hvis jeg forsto ham riktig. Kanskje Asbjørn kan forklare?

Det er viktig at man kan skille pensumlister i samme emnekode fra hverandre på semester og år. Det bør kanskje legges til en H18, V19 el.l i tittel/emnekode? Dette ble nettopp nevnt av en av våre testinstructors. Vi har litt dårlig erfaring med at dette er uklart - hvilken pensumliste er gyldig når og for hvem.

Re: Arkivering av pensumlister

Lagt inn: tir 23 jan, 2018 11:03
av Steinar Melsæter
Etter innføring av Leganto, mener jeg BIBSYS(/Leganto) bør spille en sentral rolle i å utvikle en felles sektorløsning som dekker arkivbehovet for pensumlister.

Det er dårlig ressursbruk hvis hver institusjon skal lage egen løsning på dette. Eller i verste fall drive å kopiere pensumlister manuelt fra Leganto og inn i lokalt arkiv.

Hvis pensumlister er regnet som arkivverdig materiale så bør det (etter min mening) avklares om Leganto/BIBSYS kan benyttes som (primært) arkivsystem for pensumlister, med mulighet for (felles) avlevering til Riksarkivet eller eventuelt lokalt arkiv?