Side 1 av 1

Status så langt hos hver enkelt institusjon

Lagt inn: ons 18 okt, 2017 13:46
av Ann-Louise Skjager
Hei,
her ved Høgskolen i Oslo og Akershus er vi i gang med innføringen av Leganto. Det er en prosess med mange å samarbeide med og mye å tenke på.
Så langt har vi en god driv med internt samarbeid med Canvas pilot, FS, stud.adm., IT osv. Eksternt er det jevnlig kommunikasjon med Bibsys og Ex Libris på Skype og i Basecamp.

Vi har begynt å danne oss et bilde av hva som trengs av forbedringer i dette systemet, og vil gjerne høre hva andre som er i prosessen også tenker.

Ikke uventet er funksjonalitet og utseende noe som tar mye fokus. Vi har begynt å melde tilbake ønsker om forbedring av kapittelinnførsler i listen, eksport av hele lister eller enkeltreferanser til EndNote, eksport av lister i ulike stiler (APA o.l.), og annet.

Del gjerne hvor dere står hen i prosessen og hva som opptar dere mest for øyeblikket. Første styremøte er nært forestående. Der skal det bl.a. startes et arbeid med en utviklingsplan for 2018, og da er det fint å høre hvor skoen trykker.

Vh,
Ann-Louise Skjager
Prosjektleder Leganto ved HiOA
Medlem av styret for Leganto-konsortiet

Re: Status så langt hos hver enkelt institusjon

Lagt inn: tor 19 okt, 2017 12:12
av Vera Wulff Høstmark
Ved Høgskolen i Molde er vi også så vidt i gang. Vi er overrasket over at Leganto virker så uferdig til vårt bruk.

Her er noen funksjoner vi ikke er fornøyd med:

1. Registrering av bokkapittel:
Det gjelder registreringsbilde både fra Leganto og fra Alma. Fint om noen vil forklare hvordan det er meningen å registrere et bokkapittel, med forfatter og tittel på kapittel, og referanse til boken.

2. Eksport til Word:
Ved eksport til Chicago-stilen blir alle referanser feil, bl.a. bruk at store bokstaver i tittel. Spesielt ille blir referanser for bokkapittel, det henger vel sammen med forrige pkt. Se eksempel:

Meling, Magnus Espeland. 2014. Selvregulering Til Fotballspillere Under Aktivitet: En Empirisk Undersøkelse Av Hvordan Ulik Treneratferd Og Øvelser Henger Sammen Med Selvreguleringen Til Fotballspillere Under Trening. http://hdl.handle.net/11250/220209.

3. Eksport av listen:
- Er det mulig få eksportert listen, bestående av bare unike referanser, selv om listen er opprettet med flere seksjoner som kan inneholde overlappende poster.

4. Eksport av poster med lenke:
Har opplevd tilfeller der lenken til elektroniske poster går til BIBSYS u-resolver:
“PPS : Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten.” PPS : Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. Oslo: Cappelen Damm. https://bibsys-um.userservices.exlibris ... skin=primo.

5. Lokalisering i Oria:
Dette må ordnes så fort som mulig, slik at faglærer kan registrer i Leganto. Vi syns det bør være mulig for biblioteket å "etterlokalisere" fra Alma.

6. Samme pensum i flere kurs:
Noen kurs (emner i Canvas) har samme pensum, feks. Sykepleie heltid og Sykepleie deltid. Vi ønsker at samme pensumliste skal kunne brukes i begge emner. Vi ønsker da å oppdatere pensumlisten kun ett sted.

7. Visning av referanser:
Feltet 245 $c (ansvarsfeltet) vises både i Leselisten i Leganto og ved eksport av poster. Når 100-feltet er med, bør ikke forfatternavnet gjentas.

8. Fødselsår på forfatter:
Fødselsår på forfatter tas med i referanse ved listen og ved eksport. Det ser ut som om forfatteren er død, se eksempel:
Anders O. Brunes 1948-. 2003. Fotballøvelser. Oslo: Gyldendal undervisning.

9. Språk i skjermbilder:
Blanding av norsk og engelsk, også i samme skjermbilder. Det tar seg dårlig ut, og vi antar det blir rettet?

Vennlig hilsen
Timo Brøyn og Vera Høstmark

Re: Status så langt hos hver enkelt institusjon

Lagt inn: tor 26 okt, 2017 10:32
av Ingrid Eggen
Ved Nord universitet holder vi også på.
Vi opplever mye det samme som dere ved HIOA og HiMolde. Har dere meldt inn alle problemer dere nevner her? Det er litt dumt at vi må melde ting hver for oss uten at vi riktig vet hva de andre institusjonene har meldt inn, men vi har nå fått en punktliste fra Emmanulle i vår Basecamp over ting som Bibsys har meldt inn.

Vi har bl. a meldt inn dette med eksport til ulike stiler. Har testa APA, og det er jo det samme som med Chicago - ting kommer ikke ut korrekt. Skal man kunne eksportere pensumlistene i ulike stiler må man stole på at det kommer ut riktig.

Ellers opplever vi kommunikasjonen med ExLibris på de ukentlige møtene som litt vanskelig. Dårlig lyd og gebrokken engelsk gjør at det lett oppstår misforståelser.

En ting vi ønsker å lufte med dere andre er:
Vi ønsker at ISBN skal være synlig i Legantos visningsformat (Dvs at du ikke trenger å klikke på den enkelte tittel for å se ISBN). Er dette noe andre mener vi har behov for? Vi har pr dato ikke meldt dette inn som et ønske.

Hilsen Ingrid Eggen, Prosjektleder Leganto, Nord universitet

Re: Status så langt hos hver enkelt institusjon

Lagt inn: man 30 okt, 2017 15:41
av Anne Kristin Gilje
I Høgskolen i Sørøst-Norge er vi i samme fase som dere andre. Prosjektgruppa er satt sammen av kompetanse fra Canvas, It, FS, Hustrykkeri, Studieadministrasjon og bibliotek. Vi mangler faglig ansatte, men regner med å få tilbakemeldinger fra dem nå i test-fasen.

Vi har 4 institutt (hele eller deler av) som tester nå. Regner med å publisere en god del lister 1. desember.

Og vi har nok meldt inn mange av de samme punktene som dere andre:
• Bokkapittel: her er tilbakemeldingen at det kommer nye felt i desember-release. Krysser fingrene for at dette blir bedre da. Vi har også et ønske om at det er tittel på kapittelet som står i fokus i disse tilfellene, ikke selve boktittelen.
• Eksport til word: meldt det samme ang. APA-stil. Tilbakemeldingen til oss er: meld tilbake med konkrete eksempler (alle varianter). Da er det større sjanse for å få rettet opp.
• Lokalisering i Oria: november-relase (hvis vi mener det samme – oppstillingssignatur i biblioteket?)
• Har også meldt «problemet» med 245 c
• Språk: oversettelsen til norsk bokmål er planlagt i desember-relase
• Mulighet for å alfabetisere pensumlista på hovedordningsord har vi meldt inn som et sterkt ønske.
• Visning av ISBN (som Ingrid, Nord universitet) etterspør, har vi ikke tenkt på som et behov. Jeg skal lufte det internt.
• Gjenfinning av pensumlistene på institusjonens nettsider (åpent), samt arkivering, er også noe vi jobber med (eller foreløpig tenker på). Noen som har en god løsning?

Vi har testet med noen faglige at de får opp riktige pensumlister i Canvas. Det fungerer. De som har gitt tilbakemeldinger syns også at systemet virker enkelt å bruke (i tidligere Høgskolen i Telemark har vi hatt et mer manuelt system, som har krevd mer tasting).
Vi har ikke fått testet at studentene får opp pensumlistene ennå.
Har dere andre forhåndsdefinert hvordan pensumlistene skal publiseres? Vi har (foreløpig) gjort dette (alle studenter ved institusjonen har full tilgang, andre (eksterne) har begrenset)

Hilsen
Stina Gilje
prosjektleder for innføring av nytt pensumlistesystem i HSN
Medlem av styret for Pensumliste-konsortiet