Side 1 av 1

Utlånsstatus - engelsk språk

Lagt inn: tir 25 aug, 2015 14:08
av aa13rbak
Vi har fått tilbakemeldinger fra studenter og ansatte ved NTNU at begrepet "utlånt" på engelsk språk ikke er likt i Bibsys Ask og i Oria. I bibsys Ask brukes "On loan", og i Oria brukes: først: checked out from NTNU Universitetsbiblioteket, og når jeg klikker på: locations: står det. "out of library". Dette er sikkert det samme for alle "Oria-bibliotek", men her har begrepet: "out of library" også blitt tolket som om boka ikke finnes i biblioteket og skaper dermed forvirring. Er ikke "On loan" bedre, og også mye brukt ellers i utlandet?