Side 1 av 1

Søkeboks for avgenset emne / lenke til søk fra hjemmeside oa

Lagt inn: tor 25 jun, 2015 10:56
av Katrine Aronsen
Lurer på:

Regner med at det fungerer greit å lenke opp et "ferdig søk" til Oria fra en hjemmeside?
Feks dette enkle søket i Oria: Søk på ordet ADHD:

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgrou ... ultiple_fe

Men her har jeg jo et ord å søke på. Dersom vi ønsker å lage et søk feks på alle nye trykte bøker fra NTNU - avdelingebibliotek Musikk samt alle nye e-bøker fra NTNU. Og legge en lenke til dette fra hjemmeside
Hvordan kan det gjøres?
Er det mulig å bestille slike ferdige søk fra Bibsys?
Vil et slikt mer avansert søk kunne lages i Alma?

Her er eks på en slik søkeboks/søk som vi har i dag: https://www.ntnu.no/ub/medisin/eboker

Re: Søkeboks for avgenset emne / lenke til søk fra hjemmesid

Lagt inn: man 29 jun, 2015 8:15
av Asbjørn Risan
Hei

Dette er en bedre syntaks for enkle og generelle søk som søker i alle felt:
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=NTNU_UB&vid=NTNU_UB&search_scope=default_scope&query=any,contains,QUERY

"institution" og "vid" settes lik kode for institusjonen, her NTNU_UB, mens QUERY endres til det man søker etter.

Det er mulig å sette opp søk som avgrenser søket på bestemte materialtyper/søkeindekser, men her er det en bug som gjør at hvis man går inn på en frbrisert post og så går tilbake til trefflisten så mister man avgrensingene og det blir et generelt søk på det søkeuttrykket man anga.

Dette er meldt inn til leverandøren og vi er lovet en fiks på dette i løpet av høsten.

Når dette er ordnet så vil vi lage en tjeneste som gjøre det enkelte å lage lenker/søkebokser med de avgrensingene man ønsker.

Asbjørn Risan