Side 1 av 1

Standarder i Oria

Lagt inn: man 16 feb, 2015 14:42
av Katrine Aronsen
"British standards online" dukker av og til opp under avgrensningsfasetten "kilde" i oria.

Har det vært undersøkt/ønsket fra ex.libris om det er mulig å få inn også andre kilder for standarder i sentralindeksen?
ISO? NS (norsk standard)?

Har vel ikke den store troen på at dette er mulig - ikke før jeg så at BS var aktivert

Re: Standarder i Oria

Lagt inn: man 23 feb, 2015 9:40
av Asbjørn Risan
Ikke undersøkt noe spesifikt knyttet til standarder. På generelt grunnlag spiller vi alle forslag til nye kilder videre til ExLibris der det er relevant. Det er noen grunnleggende forutsetninger som må til: a) Kilden må være villig til å dele data, b) kilden må kunne avleere data på en stabil måte på jevnlig basis og c) materialet bør være tilgjengelig elektronisk for de som har tilgang. I tillegg er det en rekke andre ting som må på plass før en kilde kan gjøres inkluderes i sentralindeksen.