Side 1 av 1

Avgrensning på "artikler"

Lagt inn: tor 28 aug, 2014 9:29
av Unni Rønningen
Vi oppfatter det som et problem at avgrensning på "artikler" også gir treff på kapitler i bøker.
Alle nye sykepleierstudenter på HIØ har fått en oppgave hvor et av arbeidskravene er å finne en fagartikkel eller vitenskapelig artikkel om personlig hygiene.
Når de søker i Oria, er de første treffene kapitler i bøker. Studentene skjønner ikke dette. De har avgrenset til "artikler" og det står "artikkel" i venstre marg.

En annen ting er at mange norske gratisartikler ikke er søkbare i Oria, f.eks. artikler i Tidsskrift for den norske legeforening.
Vi syns derfor det er vanskelig å anbefale studenter å bruke Oria når de skal ha artikler på norsk.

mvh Unni Rønningen
Høgskolen i Østfold

Re: Avgrensning på "artikler"

Lagt inn: man 01 sep, 2014 7:52
av Asbjørn Risan
Hvis vi får noen eksempler på kapitler som dukker opp ved avgrensing på artikler kan vi si noe mer om årsak.

Vi har meldt inn norske kilder for inkludering i Sentralindeksen, blant annet Norart og Atekst, men dette er en langvarig prosess.

Re: Avgrensning på "artikler"

Lagt inn: ons 03 sep, 2014 13:56
av Katrine Aronsen
Lurer på: er SveMed+ (medisin og helsefaglige artikler fra skandinaviske tidsskrift) meldt inn?

Re: Avgrensning på "artikler"

Lagt inn: man 08 sep, 2014 7:43
av Asbjørn Risan
SweMed+ er meldt inn som et ønske.

Re: Avgrensning på "artikler"

Lagt inn: tir 09 sep, 2014 11:52
av Mona Fonnes
De bokkapitlene som kommer opp på artikkelavgrensningen tror jeg er analytter fra Bibsys.

Norart inn i Oria hadde vært fantastisk! Håper det lar seg gjøre! Både for å balansere det norskspråklige utvalget, siden det i dag på artikler kanskje domineres av noen få gratistidsskrifter og Idunn, for å formidle alle de gode artiklene som ikke er tilgjengelig/er vanskelig tilgjengelig på nett, og for å fremheve norsk fagspråk. Mange brukere kommer nok til å holde seg bare til Oria fremover.

- Mona (Tidligere ansatt i Norart :) )

Re: Avgrensning på "artikler"

Lagt inn: man 15 sep, 2014 12:14
av Unni Rønningen
Eksempler på søk: "personlig hygiene" eller "sosialt arbeid". De første treffene er kapitler i bøker selv om vi avgrenser på artikler.
Ja, det er analytter i Bibsys som kommer opp. Men her på HIØ synes vi det er problematisk og mener at analyttene bør fjernes fra "artikler".

Re: Avgrensning på "artikler"

Lagt inn: tir 23 sep, 2014 14:26
av Asbjørn Risan
Problemet med analyttene er at de kun er kodet som fragmenter i BIBSYS-Marc. Vi har ingen entydig måte å skille mellom artikler og bokkapitler da de er kodet på samme måte.

Re: Avgrensning på "artikler"

Lagt inn: fre 26 sep, 2014 8:32
av Unni Rønningen
Hei igjen
Da har jeg et spørsmål:
Er det mulig å fjerne alle analytter fra avgrensningen "artikler" og evt. definere dem som "tekstressurser"?
Da vil vi ikke få opp kapitler som "artikler". Vi mister tidsskriftanalyttene når vi avgrenser på "artikler", men er det noe problem når artiklene er tilgjengelige fra SFX?

Re: Avgrensning på "artikler"

Lagt inn: man 13 okt, 2014 15:18
av Asbjørn Risan
Hei

Det er mulig å kode alle analytter som tekstressurser slik at de ikke blir blandet sammen med artikler fra sentralindeksen. Jeg kjenner ikke fordelingen på analyttene i Bibliotekbasen, men jeg vil anta at det er en relativt stor andel av analyttene som ikke er med i sentralindeksen, f.eks. fra Norsk tidsskrift.

Re: Avgrensning på "artikler"

Lagt inn: tir 11 nov, 2014 14:46
av Asbjørn Risan
Vi har lagt inn en konvertering slik at de I-analyttene som har et vertsdokument med et ISBN-nummer så blir dette kategorisert som et bok-kapittel og ikke en artikkel. I-analytter med et vertsdokument med et ISSN-nummer eller der det ikke er noe standardnummer vil bli kategorisert som artikler.