Side 1 av 1

Driftsmeldinger/systemstatus

Lagt inn: tor 26 jun, 2014 10:38
av Anne-Gry Skonnord
Hei,

Her fra UB Oslo foreslår vi at det opprettes en nettside for systemstatus på Oria og SFX. Hvis vi i første omgang kan sjekke en slik side når vi opplever uvanlig treg eller manglende respons fra systemene så kan vi spare support@bibsys for en del arbeid ved å unngå å sende henvendelser på allerede kjente feil.

Anne-Gry

Re: Driftsmeldinger/systemstatus

Lagt inn: tor 26 jun, 2014 11:32
av Silje Eikrem Færøy
Støttar dette forslaget!

Re: Driftsmeldinger/systemstatus

Lagt inn: ons 20 aug, 2014 12:31
av Anne-Gry Skonnord
Semesteret er i gang og dessverre har responstiden i Oria vært varierende i det siste, noe som har aktualisert problemstillingen i denne tråden.
Meldinger som varsler om at systemet er nede/har uakseptabel responstid må så raskt som mulig sendes BIBSYS og hele konsortiet bør ha tilgang til informasjon som gjør det mulig å vurdere om oppdaget feil må meldes, eller ikke. Vi bør kunne unngå å melde allerede rapporterte feil.

Her på UBO er dette saksgangen når vi oppdager feil:
1. Avdeling for digitale tjenester mottar beskjed om feil.
2. Vi tar en sjekk for å utelukke generelle nettproblemer osv.
3. Vi varsler ved å sende e-post til support@bibsys.

Vi ønsker oss:
Et standardisert skjema for varsling av kritiske feil, kombinert med en nettside eller annet som gir oversikt over allerede rapporterte kritiske feil.

I et forsøk på å effektivisere arbeidsflyten her på UBO har vi i dag laget utkast til et nettskjema for varsling av denne type feil. Feltene i skjemaet er basert på feilmeldinger og kommentarer vi har mottatt fra våre kollegaer den siste tiden - for å kunne drive så effektiv feilsøking som mulig må man vite så mye som mulig om hvordan feilen arter seg.

Vi kan forenkle prosessen noe ved å innføre et slikt skjema her hos oss, hvor noen får i oppgave å sende det videre til BIBSYS. Men ideelt sett burde et slikt skjema ligge hos BIBSYS og svar gå direkte til support@bibsys, da behovet gjelder alle og det vil belaste support@bibsys noe mindre.

Interesserte kan se vårt utkast til skjema for varsling av kritiske feil:
https://nettskjema.uio.no/answer/60732.html

Noe å tenke på?

Anne-Gry
- med et sterkt ønske om å kunne jobbe smartere

Re: Driftsmeldinger/systemstatus

Lagt inn: tir 26 aug, 2014 13:17
av Silje Eikrem Færøy
Dessverre ser det ut til at det blir stadig sterkare behov for dette.

Eg håpar alle, og spesielt dei store biblioteka i konsortiet gir Bibsys klar beskjed om at dagens situasjon med manglande driftsstabilitet er uakseptabel!
Det skal bli festleg om Alma vert like stabil! Kanskje vi bør behalde blåskjermen likevel. :?