Side 1 av 1

Erfaringar med EBSCO i Oria?

Lagt inn: man 23 jun, 2014 9:07
av Silje Eikrem Færøy
Er det nokon som vil dele sine erfaringar når det gjeld inkludering av EBSCO-basane i Oria-søk? Vi i Volda er litt i tvil om det er ein fordel eller ulempe å inkludere Ebsco, sidan signala frå Bibsys har vore at det fungerer dårleg med avgrensing på fasettar. I følgje ein utsending frå Ebsco som vi hadde på besøk her for nokre månadar sidan, fungerer dette på opne data (t.d. forfattar), men ikkje på Ebsco sine eigne metadata. Kunne likt å sjå korleis dette ser ut i praksis. Er det mange av dykk som søkjer i Ebsco-basane gjennom Oria?

Re: Erfaringar med EBSCO i Oria?

Lagt inn: ons 02 jul, 2014 10:22
av Mona Fonnes
Hei!
Vi har akkurat innført Oria så vi har ikke all verdens erfaring, men Ebsco-basene er veldig viktige hos oss, og vi har inkludert dem. Ser at det er veldig flott at studenter kan søke på titler på pensumartikler og finne fulltekst. (De fleste studentene hos oss syntes det var veldig vanskelig å finne artikler via Ask, og er veldig, veldig, veldig fornøyd med at de kan søke rett på tittel)

Vi har ikke sammenlignet treff i Oria med f.eks Ebscos Cinahl. Vi ser det sånn at hvis vi finner noe i Oria er det flott, men en bør også søke direkte i databasene, og viktigheten av det øker med utdanningsnivået til studentene.

Mona, Diakonhjememt høgskole

Re: Erfaringar med EBSCO i Oria?

Lagt inn: man 07 jul, 2014 13:32
av Ole Andreas Solberg
Hei,

Vi har inkludert EBSCO-baser i vårt Oria-søk av den enkle grunn at dette er veldig viktige databaser for oss. En av våre viktigste databaser, Business Source Complete (BSC), har en dekrningsgrad på ca 90% via andre leverandører men den siste 10-prosenten er viktig da dette bl.a inkl artikler fra Harvard Business Review og disse blir da søkbare på tittel. Vi har heller ikke sammenlignet antall treff i BSC vs Oria men mener også at det er viktig å inkludere mest mulig i Oria så får heller brukerne søke direkte på databasene for å se om de finner noe mer der.

Det er noen ulemper ved å inkludere EBSCO-basene:
- Antall treff forsvinner fra fasettene.
- Ekskluder forsvinner fra "Flere valg" under fasettene.

Ole, Handelshøyskolen BI

Re: Erfaringar med EBSCO i Oria?

Lagt inn: man 04 aug, 2014 12:42
av Silje Eikrem Færøy
Takk for svar, Mona og Ole! Eg ser at det vert jobba med å få på plass ei betre løysing for Ebsco-ressursar.

Re: Erfaringar med EBSCO i Oria?

Lagt inn: fre 26 sep, 2014 14:52
av Silje Eikrem Færøy
ADVARSEL! Denne veka aktiverte vi "endeleg" Ebsco-adapteren i Oria. I løpet av dei siste dagane har eg fått litt erfaring med Ebsco i Oria, og det har ikkje vore ei god oppleving. Vil på det sterkaste fråråde andre bibliotek å aktivere Ebsco-adapteren.
Vi opplevde mellom anna at:

    - antal treff i parantes bak dei ulike fasettane forsvann (som også Ole skreiv tidlegare)
    - å legge til fleire søkeord (vanlegvis oppfatta som innsnevring av søket) vil kunne auke antal søketreff i staden for å snevre inn
    - feil materialtype kan bli vist, og avgrensing på materialtype (t.d. trykte bøker) vil ikkje lenger fungere som det skal. Vi fekk opp elektroniske tidsskriftartiklar sjølv om vi hadde avgrensa til trykte bøker.
    - materiale biblioteket har tilgang til online, kan feilaktig bli vist med status «Ikkje tilgjengeleg online»
    - avgrensingsval som ligg tilgjengeleg i fasettane (t.d. forfattarnamn) kan returnere 0 treff når du klikkar på dei

Vi får håpe Ebsco og ExLibris får til ein avtale som fører fram til at Ebsco-ressursane kan kome inn i Oria på ein ryddig måte. Enn så lenge vil vi bruke Ebsco-basar separat frå Oria.

Re: Erfaringar med EBSCO i Oria?

Lagt inn: fre 26 sep, 2014 22:06
av Cathrine Fjeldstad
Takk for delt erfaring og god oppsummering!

Re: Erfaringar med EBSCO i Oria?

Lagt inn: tor 09 okt, 2014 8:31
av Lene Johanne Ottesen
Takk for at du deler erfaringene, Silje!
HiST har foreløpig valgt å ikke inkludere Ebsco-basene i Oria, og da er det ekstra interessant å høre andres erfaringer på området. Vi krysser fingre for et bedre samarbeid mellom Ebsco og ExLibris.